prymas
Modlitwa za przyczyną Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Boże, źródło wszelkiej świętości, w swojej niewypowiedzianej miłości zawsze dajesz Kościołowi świętych, którzy sami głęboko zanurzeni w Tobie innych do Ciebie prowadzą i promieniują na wspólnotę wierzących. Wysławiamy Cię i dziękujemy za zaliczenie w poczet Błogosławionych Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, dziękujemy Ci, że dałeś Kościołowi świętego i mężnego Pasterza oddanego jedynie Bogu, pełnego męstwa wobec prześladowań i przeciwności. On w  trudnych czasach mężnie i roztropnie prowadził Kościół, budził i podtrzymywał ducha narodu, czynił wiele dla Ojczyzny, którą tak umiłował. 

Przez Jego orędownictwo pokornie prosimy: daj nam miłość do Kościoła Chrystusowego i wierność Ewangelii we wszystkich okolicznościach życia. Spraw, aby Boże Przykazania kształtowały naszą codzienność, abyśmy nie ulegali tak łatwo współczesnemu światu, aby było wśród nas więcej wzajemnej miłości, zrozumienia, szacunku i poświęcenia. 

Błogosławiony Kardynale Stefanie, Niewolniku Maryi, Jej zawierzyłeś bez granic, u Niej zawsze szukałeś pomocy i nas przez lata prowadziłeś do Jezusa przez Maryję. Proś Boga, abyśmy pozostali wierni tej drodze i także dziś trwali przy Matce Zbawiciela, Matce Kościoła i Królowej Polski. 

Boże, w swoim nieskończonym miłosierdziu, przyjmij modlitwy zanoszone za wstawiennictwem błogosławionego Kardynała Stefana, a nam, za Jego przyczyną udziel łask……….., o które Cię z ufnością prosimy. Amen. 

O łaskach otrzymanych za wstawiennictwem bł. Stefana Wyszyńskiego należy powiadomić:
Kuria Metropolitalna Warszawska, ul. Miodowa 17/19; 00-246 Warszawa, kanclerz@mkw.pl
To top